Обща информация
Съдържание на ТРАНС-ИНФО
Карта на сайта
Ценоразпис на услугите

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ


Информационната система Trans-Info беше създадена през 1993 г. в услуга на българските международни превозвачи. Основната цел на системата е да предоставя възможно най-пълна и надеждна информация за условията за извършване на автомобилни превози в отделните страни в Европа и по света.

Достъпът до системата се осъществява само след въвеждане на потребителско име и парола в съответните полета на заглавната страница на този сайт. Условията за получаване на права за достъп до ТРАНС-ИНФО са описани в подменюто "Ценоразпис на услугите".

За коректна работа на системата препоръчваме да използвате INTERNET EXPLORER с версия не по-ниска от 6.0.

Информацията, съдържаща се в системата ТРАНС-ИНФО, е под защитата на закона за авторското право.

Данните са предназначени само за Ваша лична информация. Употребата им извън този смисъл, особено захранването на банки данни, публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма без знанието и одобрението на АЕБТРИ са забранени!

Екипът на ТРАНС-ИНФО не носи никаква отговорност за нанесени щети поради допуснати грешки и неточности в информационните източници.

 
IRU website