Основна Информация
Контакти
Карнети TIR
Автобусни превози
Информационна и консултантска
дейност
Опасни товари
Руски Визи
Лични данни

 

Писма за руски визи


 

   АЕБТРИ напомня, че Консулският отдел на посолството на Руската федерация в София, както и Генералните консулства на Русия в Русе и Варна приемат подготвени от АЕБТРИ писма с молба за издаване на визи за български граждани, извършващи превози на товари, вместо издаваните преди чрез руската асоциация покани.

   За получаване на такива писма транспортните фирми следва да бъдат регистрирани в АЕБТРИ като активни потребители на карнети ТИР. Писмата се издават след като упълномощен по режима ТИР представител на превозвача подаде в централния офис в София заявка по образец, която съдържа данни за транспортната фирма (пълно наименование, ЕИК, адрес по съдебна регистрация, телефон за контакти), както и следната информация за лицето, кандидатстващо за издаване на виза: - трите имена, дата на раждане, пол, гражданство, номер на документа за пътуване, срок и цел на пътуването, брой на излизанията, предполагаем маршрут на територията на Руската федерация.

   По изключение за ускоряване на обработката данните могат да се подадат предварително, желателно по електронна поща. В този случай задължително писмото се издава след подаване на заявката по гореустановения ред.

    Необходимо е при подаване на документите да се представят и копия от паспортите и от предходните руски визи на съответните шофьори. В случай че до този момент шофьорът не е имал руска виза, е възможно подаването на документи само за еднократна виза.
    Документите се подават в отдел "Информационен" в централния офис на АЕБТРИ, гр. София. Срокът за издаване на писмата е до 2 работни дни.
    От 16.5.2022 г. цената за издаване на писмо за руска виза на един шофьор се променя на 30 лв. с включен ДДС.
     След получаване на оригинала упълномощеният представител записва на гърба на копието на писмото: "Получил оригинала:" и вписва трите си имена, датата на получаване, полага подписа си и печат на фирмата.

   За информация: тел.: 02/958 10 56, факс: 02/958 25 97, е-mail: trans-info@aebtri.com

 

     Формуляр на заявката за писмо за руска виза

     Формуляр на приложението за писмо за руска виза
  
 

 

Писма за беларуски визи


 

   Консулският отдел на посолството на Република Беларус в София приема подготвени от АЕБТРИ писма с молба за издаване на визи за български граждани, извършващи превози на товари.

   За получаване на такива писма транспортните фирми следва да бъдат регистрирани в АЕБТРИ или да представят валиден лиценз за международни превози на товари. Писмата се издават след като упълномощен представител на превозвача подаде заявка по образец, която съдържа данни за транспортната фирма (пълно наименование, ЕИК, адрес по съдебна регистрация, телефон за контакти), както и следната информация за лицето, кандидатстващо за издаване на виза: - трите имена, дата на раждане, пол, гражданство, номер на документа за пътуване, срок и цел на пътуването, брой на излизанията, предполагаем маршрут на територията на Република Беларус.

   По изключение за ускоряване на обработката данните могат да се подадат предварително, желателно по електронна поща. В този случай задължително писмото се издава след подаване на заявката по гореустановения ред.

    Необходимо е при подаване на документите да се представят и копия от паспортите и от предходните беларуски визи на съответните шофьори. В случай че до този момент шофьорът не е имал беларуска виза, е възможно подаването на документи само за еднократна виза.
    Документите се подават в отдел "Информационен" в централния офис на АЕБТРИ, гр. София. Срокът за издаване на писмата е до 2 работни дни.
    Цената за издаване на писмо за беларуска виза на един шофьор е 30 лв. с включен ДДС.
     След получаване на оригинала упълномощеният представител записва на гърба на копието на писмото: "Получил оригинала:" и вписва трите си имена, датата на получаване, полага подписа си и печат на фирмата.

   За информация: тел.: 02/958 10 56, факс: 02/958 25 97, е-mail: trans-info@aebtri.com

 

     Формуляр на заявката за писмо за беларуска виза

     Формуляр на приложението за писмо за беларуска виза 

 
IRU website