Основна Информация
Контакти
Карнети TIR
Автобусни превози
Информационна и консултантска
дейност
Опасни товари
Руски Визи
Лични данни

 

ИНФОРМАЦИОННА И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ НА АЕБТРИ


Освен дейността, свързана пряко с функциите на АЕБТРИ като гарант на режима ТИР на територията на България, една от съществените насоки в работата на Асоциацията е развитието на услугите за фирмите, извършващи международни автомобилни превози на пътници и товари.Специалистите в АЕБТРИ се стремят да оказват помощ на транспортните фирми:

  • при решаване на проблеми, възникнали в рамките на транспортните операции на българска и чужда територия;
  • при необходимост от изясняване на механизмите на прилагане на определени процедури от властите на определени чужди държави;
  • при запознаване с актуални състояния на двустранните и международни спогодби.
Освен чрез компютърната информационна система, заинтересованите могат да получат достъп до библиотеката на АЕБТРИ, която се попълва редовно с новоизлезли книги и проучвания главно в областта на автомобилния транспорт, пътищата и свързаните с тях дейности. Читалнята дава възможност за ползване на актуалните специализирани периодични издания от страната и чужбина. В Асоциацията се съхраняват и редица нормативни документи на Европейския съюз и някои от работните групи на Икономическата комисия за Европа към ООН.

На базата на натрупаната информация, периодика и литература се подготвят в рамките на по-големи проекти кратки аналитични записки по важни въпроси на транспортната политика - данъци и такси в транспорта, технически изисквания, европейска интеграция и т.н.

 
IRU website