Основна Информация
Контакти
Карнети TIR
Автобусни превози
Информационна и консултантска
дейност
Опасни товари
Руски Визи
Лични данни

 

КОНТАКТИ


Работно време: 8.00 - 12.00 и 13.00 - 16.30 ч

Карнети ТИР се издават в централния офис на АЕБТРИ в София (работно време от 8.00 до 12.30 ч и от 13.00 до 16.00 ч) 

Адрес на АЕБТРИ:

гр. София 1680
ул. "Искърски пролом" 6

Тел: (02) 958 14 75, 958 14 76
        958 14 13

Факс: (02) 958 10 91, 958 12 59

E-mail: aebtri@aebtri.com

За контакти:

Сектор Рекламации
тел.: 02/ 958 14 79 email: claims@aebtri.com
Сектор Регистрация
тел.: 02/ 958 16 28 email: registration@aebtri.com
Карнети по куриер

тел.: 02/ 958 14 19
факс: 02/ 958 03 35

email: order@aebtri.com
Информационен отдел

тел.: 02/ 958 10 56

email: trans-info@aebtri.com
Секция Автобусни превози
тел.: 02/ 958 23 84 email: bus@aebtri.com
Отдел Компютърни системи
тел.: 02/ 958 10 93 email: it@aebtri.com
Счетоводство

тел.: 02/ 958 10 55

email: accountants@aebtri.com
Юрисконсулт

тел.: 02/ 950 27 65

email: jurist@aebtri.com
Учебен център към АЕБТРИ

тел.: 0888778640
тел.: 0886316094

email: tcaebtri@tea.bg
АЕБТРИ Сервиз

тел.: 02/ 958 10 21

email: service@aebtri.com
 
      Банкови сметки на АЕБТРИ:
  • УниКредит Булбанк – София, сметка в лева
    IBAN BG58UNCR96601086795202
    BIC код: UNCRBGSF
 
IRU website