Основна Информация
Контакти
Карнети TIR
Автобусни превози
Информационна и консултантска
дейност
Опасни товари

 

КОНТАКТИ


В национален план асоциацията работи съвместно с компетентните органи в страната, които имат отношение към автомобилните превози и пътищата и участва редовно в работата на специализираните комисии в тях. Освен в централния офис на АЕБТРИ в София, ТИР карнети се издават и в бюрата на Асоциацията в страната:

Бургас, ул. "Генерал Владимир Вазов" № 14 (бивша ул. "Индустриална" № 2), сградата на "Автотрафик" АД, партерен етаж
Работно време: 9.00 - 12.00 и 13.00 - 16.00 ч
Тел./факс: 056 854553
Тел.: 056 988311 и 0888 661013

 

 
Пловдив, бул. "Христо Ботев" 82, тел./факс: (032) 62-38-00
Карта >>
 
Русе, ул. "3-ти март" 74, тел./факс: (082) 82-25-76
Карта >>

Адрес на АЕБТРИ:

гр. София 1680
ул. "Искърски пролом" 6

Тел: (02) 958 14 75, 958 14 76
        958 14 13

Факс: (02) 958 10 91, 958 12 59

E-mail: aebtri@aebtri.com

За контакти:

Сектор Рекламации
тел.: 02/ 958 14 79 email: claims@aebtri.com
Сектор Регистрация
тел.: 02/ 958 16 28 email: registration@aebtri.com
Сектор Продажби
тел.: 02/ 958 14 19 email: sales@aebtri.com
Карнети по куриер

тел.: 02/ 958 14 19
факс: 02/ 958 03 35

email: order@aebtri.com
Информационен отдел
тел.: 02/ 958 10 56 email: trans-info@aebtri.com
Секция Автобусни превози
тел.: 02/ 958 23 84 email: bus@aebtri.com
Отдел Компютърни системи
тел.: 02/ 958 10 93 email: it@aebtri.com
БОП София - резервации за разрешителни

тел.: 02/ 958 18 08

тел.: 0887 106 863

email: bopsf1@aebtri.com
Счетоводство
тел.: 02/ 958 10 55 email: accountants@aebtri.com
Юрисконсулт
тел.: 02/ 950 27 65 email: jurist@aebtri.com
Учебен център към АЕБТРИ

тел.: 02/ 958 14 60
тел.: 0878550175

email: tcaebtri@tea.bg
АЕБТРИ Сервиз
тел.: 02/ 958 10 21 email: service@aebtri.com

 
IRU website TIF website