Основна Информация
Пособия, бланки
Нетно възстановяване на ДДС
Доставки по куриер
Дигитални тахографи

АЕБТРИ-СЕРВИЗ ЕООД


Фирма  АЕБТРИ-СЕРВИЗ ЕООД е търговската фирма на АЕБТРИ и е създадена през 1997 г.

Фирмата предлага на транспортните оператори следните стоки и услуги:

Пособия, бланки, ADR оборудване
Нетно възстановяване на ДДС
Доставки по куриер
Софтуер и у-ва за дигиталните тахографи и картите на водачите

За справки и допълнителна информация

Телефони:
(02) 958 10 21
(02) 958 20 16

Факс: (02) 958 61 09
Email: service@aebtri.com
WWW: http://www.aebtriservice.com/

Д-р инж. Володя Киров - упрвител

инж. агр. Ренета Дойчева 
инж. Вселин Найденов
инж. Никола Николов
Васил Вушев

 

 
IRU website TIF website