Основна информация
Професионална компетентност
Превоз на опасни товари по шосе
ИРУ академия
Допълнително обучение
Дистанционно обучение
Актуална информация

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ


 

 Препоръчваме използването на браузера Internet Explorer!

 

ВАЖНО! ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ВОДАЧИ 

Уведомяваме водачите на МПС, за чието управление се изисква свидетелство за управление от категории "С", "С+Д", "Д" и "D+E", че считано от 01.05.2010 г. "АЕБТРИ-Учебен център" съвместно със своите партньори извършва обучение за придобиване на карта за квалификация на водач съгласно изискванията на Наредба № 41 освен в учебния център в гр. София, бул.”Гоце Делчев” № 56, бл.15, тел. 02/958 1460,  вече и в следните градове:

Град

Телефон

Лице за контакти

Варна

0888 271 964

Николай Колев

Велико Търново

0888 349 495

Стефан Костурков

Велинград

0887 038 641

Иван Палигоров

Кюстендил

0888 920 205

Иван Пейчев

Петрич

0888 302 264

Огнян Георгиев

Пещера

0885 100 208

Васил Маджаров

Разград

0888 646 186

Йордан Йорданов

Русе

0884 808 313

Людмила Ганчева

Смолян

0888 532 492

Димитър Ангелов

Шумен

0887 891 190

Димитър Ангелов

 

 

 

 

Курсове за ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ*

Дати на курс за:
-> ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ за ръководител на транспортна дейност - Академия ИРУ - продължителност 5 дни:
- от 24 юли 2017 г., 9.00 ч;

-> Професионална компетентност за водачи в съответствие с Наредба № 41 на МТ:
- всеки понеделник (записване до предходния четвъртък - 16:00 ч);

При желание за организиране на курс за водачи от една и съща фирма може да се договорят дати извън общия график

Обучение по КОНВЕНЦИЯТА ТИР

Продължителноста на курса 1 ден. Курсът се организира при минимум 5 участника.

Дати на курса:
- 23 май 2017 г. от 9.00 ч;

Заявление за курс по Конвенцията ТИР - http://attach.aebtri.com/aebtri/attachments/Zajavlenie_kurs_TIR.doc

Банкова сметка:
Уни Кредит груп, клон “Бели брези”
IBAN: BG56UNCR70001517843325
BIC: UNCRBGSF
Моля, изпращайте заявленията и копие от документа за платена такса за обучението по Конвенцията ТИР (144 лв. с ДДС) на адрес:
tcaebtri@ttm.bg

Курс за КОНСУЛТАНТИ по безопасността при превоз на опасни товари*

Напомняме, че съгласно НАРЕДБА № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, курсовете за "консултанти по безопасността" при превоз на опасни товари са задължителни за всички химически предприятия и транспортни фирми, занимаващи се с превози на опасни товари. Продължителност на курса - 8 работни дни.

-> Курс за консултанти по опасни товари:
- от 12 юни 2017 г., 8.30 ч (записване до 8 юни 2017 г. – 16.00 ч);

-> Опреснителен курс за консултанти по опасни товари:
- от 12 юни 2017 г., 8.30 ч (записване до 8 юни 2017 г. – 16.00 ч);

 

Курс по превоз на опасни товари ADR*

Напомняме, че съгласно глава 1.10 от АДР, касаеща сигурността на превозите на опасни товари, обучението на водачите превозващи опасни товари е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!!!

-> Дати на курс по превоз на опасни товари - основен, цистерни и взривни - започва:
- от 25 май 2017 г., 8.30 ч (записване до 23 май 2017 г. – 16.00 ч);

-> Дати на опреснителен курс по превоз на опасни товари - основен, цистерни, взривни и радиоактивни - започва:
- от 29 май 2017 г., 8.30 ч (записване до 26 май 2017 г. – 16.00 ч);

Курс за използване на тахографи (аналогови и дигитални) и правила за периодите на управление, прекъсване и почивка на водачите (в съответствие с Регламент 561/2006 и АЕТР)

Организира се по заявка.

 За контакти и записване за курсовете:
АЕБТРИ - Учебен Център
бул. Гоце Делчев № 56, бл.15
тел.: 02/958 10 36, 02/958 14 60, 0878550175
факс: 02/958 24 46

Банкова сметка:
Уни Кредит груп, клон “Бели брези”
IBAN: BG56UNCR70001517843325
BIC: UNCRBGSF

_________ 
* Предварително заплатените суми за курс се възстановяват напълно единствено в случай на отказ до 3 дни преди началото на курса!


ADR версия 2011 

Българският превод на официалното издание на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) - том І и том ІІ, версия 2009, както и последващите Изменения и допълнения към Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR),  приложими от 1 януари 2011 г. можете да намерите в учебния център.
Цената на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) І и ІІ том - версия 2009 на хартиен носител  е 140 лв с вкл. ДДС.
Цената на Измененията и допълнения към Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR),  приложими от 1 януари 2011 г., на хартиен носител е 30 лв с вкл. ДДС.

За контакти и поръчки:
АЕБТРИ - Учебен Център
бул. Гоце Делчев № 56, бл.15
тел.: 02/958 10 36,02/ 958 14 60, 0878550175
факс: 02/958 24 46
 
 
Академия ИРУ

Академия ИРУ, съвместно с АЕБТРИ, издава дипломи за професионални компетентности за превозвачи на товари или пътници, с които да се докаже нивото на професионалната подготовка пред настоящи и бъдещи работодатели в страната и в рамките на ЕС.  
 

УСЛОВИЯ
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА СПОГОДБА АДР


Съгласно правилата за работа в АЕБТРИ, устните и писмените консултациите и отговори на въпроси, свързани с приложението на Спогодбата АДР се заплащат. Цената на услугата зависи от сложността на дадената консултация и времето, което се изисква за изготвянето:

Консултации с минимална сложност, отнемащи до 30 минути време за изготвяне – 30 лв.;
Консултации с по-голяма сложност – 80 лв.;
Отговор на въпроси, свързани с решаване на сложни казуси и подробни справки в АДР, химически справочници, енциклопедии и др. – 120 до 150 лв.
В случаите, когато е необходима и "Писмена инструкция" за аварийни случаи (Тремкарта), към основната цена се добавят допълнително 100 лв.

Фирмата или лицето, които искат консултация, изпращат въпроса/въпросите си до следния електронен адрес   adr@aebtri.com
или до факса на Учебния център на АЕБТРИ – (02) 958 24 46.

В отговор получават съобщение за сумата, която дължат, за да получат консултацията. Сумата се привежда по сметката на АЕБТРИ:
Уни Кредит груп, клон “Бели брези”
IBAN: BG58UNCR96601086795202
BIC: UNCRBGSF
След получаването на сумата, запитващата фирма или лице получават по електронна поща или по факс (според желанието на запитващия) исканата консултация.
Фактура за платената консултация се изпраща след получаването на съответните данни за фирмата или лицето (име/ наименование на фирмата, адрес, № на данъчната регистрация, МОЛ). По желание на запитващия той може да получи официално подписано и подпечатано писмо с отговора на въпросите си.
Пощенските разходи са за сметка на консултирания.

Формулярът за заявка за консултация можете да изтеглите оттук:  
Формуляр-заявка за консултация по превоз на опасни товари

   
 
IRU website TIF website