Основна информация
Професионална компетентност
Превоз на опасни товари по шосе
ИРУ академия
Допълнително обучение
Дистанционно обучение
Актуална информация

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ


На 24.03.2003 стартира пилотната програма за придобиване диплом на Академия ИРУ чрез прилагането на дистанционна форма на обучение. Тази програма се финансира от Световната Банка и е под ръководството на ИРУ Академия. Участниците в курсовете получиха напълно актуализирани учебни материали, както и компетентна консултация от страна на акредитирания преподавателски екип. Резултатите от изпита, проведен от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" показаха, че успеваемостта на този вид обучение е около 80%. Дистанционното обучение се прилага с цел да не се нарушава ежедневния ритъм на превозвачите. Това от своя страна изисква по-активно участие в дискусиите и обменът на информация по електронен път между курсистите  и преподавателския екип. Активното участие в еднодневните семинарни срещи, също се оказва с решаваща роля за успешното полагане на изпита. 

В съответствие с предварителната договореност между АЕБТРИ, ИРУ и Световната Банка, Учебния център на АЕБТРИ ще поддържа активна програмата за дистанционно обучение и през следващите три години. Като едновременно с това ще обръща особено внимание на непрекъснатото актуализириане на учебните материали и услуги, предоставяни на превозвачите. 

 

 
IRU website TIF website