Основна информация
Професионална компетентност
Превоз на опасни товари по шосе
ИРУ академия
Допълнително обучение
Дистанционно обучение
Актуална информация

АКАДЕМИЯ ИРУ


Академия ИРУ (част от Международния автомобилен сьюз, представляващ 160 национални Асоциации в около 60 страни) и акредитираните от нея учебни центрове предлагат сигурни решения за професионално обучение в областта на международния автомобилен транспорт, чрез прилагането на единни и хармонизирани учебни програми в съответствие с международното законодателство. Чрез участието си в курса на Академия ИРУ Вие ще придобиете следните предимства:

 

Международна диплома
  Вие ще получите международно призната диплома на Академия ИРУ и ще бъдете част от мрежата на високо квалифицираните служители в автомобилния транспорт, което Ви открива нови възможности на международния пазар. По своята същност дипломата на Академия ИРУ е БЕЗСРОЧНО удостоверение за професионална компетентност. Тя е призната от Министерство на транспорта и съобщенията на Република България, Европейската Комисия, Световната Банка, Европейската Конференция на Министрите на Транспорта, Международната Федерация на спедиторите - FIATA и др.  

 

Високо качество на обучението
  Учебният център на АЕБТРИ е част от широката международна мрежа от професионални учебни центрове. По този начин се гарантира непрестанен обмен на информация и опит, който допринася съдържанието на курсовете да бъде винаги на високо професионално ниво.

 

Улесняване на партньорството и развитието в професионален план
  Завършилите обучението на Академия ИРУ, ще увеличават своите директни връзки с потенциалните бизнес-партньори и работодатели на европейския пазар.

Начин на провеждане и съдържание на курса:

В курса може да участва всеки, който отговаря на изискванията, определени от Наредба N 11 на МТ.

 

Курсът обхваща:
гражданско право
търговско право
трудовов право и социално осигуряване
данъчен режим
търговско и финансово управление на предприятието
достъп до професията
технически норми и ескплоатация
безопасност на движението
Начинът на провеждане на курса е съобразен с възможностите за частично откъсване от работа на заетите в транспортния отрасъл.
 
IRU website TIF website