Основна информация
Професионална компетентност
Превоз на опасни товари по шосе
ИРУ академия
Допълнително обучение
Дистанционно обучение
Актуална информация

УЧЕБЕН ЦЕНТЪРУчебният център на АЕБТРИ започва да функционира от началото на 1995 г. Неговата основна дейност е провеждане на обучение за:

  • професионална компетентност на ръководители на транспортна дейност (съгласно ЗАП и Наредба 11 на МТИТС);
  • придобиване на карта за квалификация на водачи на товарни автомобили и автобуси (съгласно Директива 2003/59 и на Наредба 41 на МТИТС);
  • водачи на ПС, превозващи опасни товари (съгласно АДР);
  • консултанти по опасни товари (съгласно АДР);
  • използване на тахографи (аналогови и дигитални) и правила за периодите на управление, прекъсване и почивка на водачите (в съответствие с Регламент 561/2006 и АЕТР).

Учебните програми, разработени от експертите от АЕБТРИ и лекторския екип, съответстват изцяло на съвременните европейски изисквания и са утвърдени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Преподаваният материал  се актуализира постоянно и е изцяло съобразен с последните изменения в межданародното и вътрешните законодателства на съответните държави, както и с практиката в отделните страни.

Учебният център в София разполага със самостоятелни учебни зали, които са обзаведени с най-модерна аудио–визуална и компютърна техника. За всички курсове са подготвени качествени и съобразени с програмите учебни помагала. 

На разположение са над 16 учебни бази в страната, като по този начин улеснява потенциалните си клиенти от различните региони на страната. При наличие на групи е възможно и провеждането на обучение на място.

Учебни бази в страната

Град

Телефон

Лице за контакти

Варна

0888 271 964

Николай Колев

Велико Търново

0888 349 495

Стефан Костурков

Велинград

0887 038 641

Иван Палигоров

Кюстендил

0888 920 205

Иван Пейчев

Петрич

0888 302 264

Огнян Георгиев

Пещера

0885 100 208

Васил Маджаров

Разград

0888 646 186

Йордан Йорданов

Русе

0884 808 313

Людмила Ганчева

Смолян

0888 532 492

Димитър Ангелов

Шумен

0887 891 190

Димитър Ангелов

 

 

 

 
IRU website TIF website