Нормативна база
Национална пътна мрежа
Пътна безопастност
Препоръки на ИРУ
Организации и фирми (проектиране
строителство и контрол)
Полезни интернет адреси

ЗАЕДНО МОЖЕМ ДА СПАСИМ ЖИВОТА НА МИЛИОНИ ХОРА

        Съобщение на Държавно-обществената комисия

 по проблемите на безопасността на движението по пътищата

 

 С решение на Общото събрание на ООН, периодът 2011-2020 г. е обявен за “Десетилетие на действия за безопасност на движението по пътищата”. На 11 май 2011 г. във всички срани по света ще бъде отбелязано началото на десетилетието. Всичко това е предизвикано от всеобщата криза в безопасността на движението. Делът на ПТП като причина за смъртността на населението на земята непрекъснато нараства, което изисква активни действия.

 Повечето от хората, които са пострадали при ПТП, които са били наранени или са имали пострадал или загинал член на семейството, приятел или колега знаят защо трябва да се действа. Тези трагични убийства неизбежно причиняват мъка, страдание и нищета по целия свят. Нанасят сериозни загуби на обществото и икономиките на държавите.

 Над 1,3 милиона души загиват по пътищата на света всяка година. Други 50 милиона души получават наранявания, много от които остават инвалиди за цял живот. Травмите от ПТП са причина номер едно за смъртността на младите хора по целия свят. До 2015 г. нараняванията от ПТП ще бъдат причина №1 за влошаване на здравословното състояние на децата над 5 годишна възраст в развиващите страни. Травмите от ПТП са се превърнали в огромна тежест за болниците и здравната система като цяло. Икономическите загуби в резултат на ПТП по пътищата на света надвишават стотици милиарди долари годишно. Прогнозата е, че ако не се вземат съответни мерки, убитите по пътищата на света през 2020 г. ще надминат 1,9 милиона души.

 Всяка седмица по пътищата по пътищата на нашата страна загубват живота си над 15 човека и над 150 получават тежки наранявания. Загиват деца, младежи, възрастни хора, мъже, жени. Семейства остават завинаги без своите близки, с ограбени съдби и болка до края на живота им. Загиват и биват осакатявани без време предимно хора с жизнени възможности. Хората, семействата и обществото като цяло понасят огромни загуби.

 Подкрепяйки безрезервно постановките на Десетилетието ние следва да предприемем конкретни краткосрочни и дългосрочни мерки в духа на нашата стратегия за изпълнение на основните цели през десетилетието, да бъдат намалени жертвите от ПТП с 50% при база 2010 г. Това значи, че към 2020 г. броят на загиналите не трябва да надвишава 388.

 Постигането на тези цели изисква цялостно преразглеждане на политиката в тази насока, създаване на коалиция на партньори от държавните институции, общинските структури, неправителствените организации, частния сектор и гражданското общество за действия по спасяване на живота и здравето на хората, участващи в пътното движение.

 Безопасността на движението следва да се имплантира във всички дейности, имащи отношение към пътното транспортната система – транспорт, здравеопазване, образование, контролна дейност, безопасни пътища, научни изследвания, изучаване и ускорено внедряване на положителните чуждестранни практики. Следва да повишим ролята на институциите и организациите в опазването на собствените си служители и работници, на семействата в опазването на своите членове.

 Повечето от инцидентите по пътищата са предсказуеми и могат да бъдат предотвратени. Необходими са ни повече толерантност, уважение, предвидливост, споделена отговорност за намаляване на грешките, които водят до тези безсмислени нещастия по пътищата. Трябва да формираме силна обществена непримиримост спрямо нарушенията на правилата за движение по пътищата, които заплашват нашето здраве, живот и бъдеще. Няма друга област от живота, където така безмилостно да се избиват по между си близки и познати, да се избиват невинни хора пред очите на всички.

 Ние още по съсредоточено следва да се вгледаме в нашето поведение като водачи, пешеходци и пътници, като родители, като организатори, проектанти и администратори, защото безопасността на движението е споделена отговорност. Безопасността на движението трябва да навлезе в нашето ежедневие, в семействата, да се превърне в неразделна част от проектите свързани с транспортната система.

 Ние всички обединени, следва да положим усилия за формиране на повишена отговорност и защитно поведение на участниците в движението, за нова култура на безопасност, за безопасна пътна инфраструктура, за безопасни автомобили, за обществена непримиримост спрямо нарушенията и пропуските в системата за безопасно движение, за предпазване на хората от загуба на живот и здраве.

  Призоваваме всички към активна гражданска позиция и като родители и според своя професионален опит и позиция в обществото, да работим непримиримо за опазване на най-ценното – човешкия живот и здраве. Нека през годините на Десетилетието докажем на себе си и на нашето общество, че ЗАЕДНО МОЖЕМ ДА СПАСИМ ЖИВОТА НА МИЛИОНИ ХОРА.

 

  Препоръки на ЕС за предотвратяване на ПТП

          на тежкотоварни превозни средства

 Пътната безопасност е приоритет на транспортната политика на ЕС. Въпреки, че отговорността за нея се поделя между властите, предприятията за автомобилни превози и обществото, предприятията и служителите в сектора трябва да поемат главна роля за това. Този доклад излага някои от основните принципи в практиката.
Проспериращите предприятия включват в своята политика и темата за пътната безопасност.
 В ЕС около 800 водачи на тежкотоварни превозни средства  стават жертва на ПТП всяка година. Всички служители в този бранш имат право на безопасна и здравословна работа.
ПТП оказват влияние и върху разходите на транспортните фирми: предприятията, възприемащи пътната безопасност като част от своята политика, съкращават работните разходи на фирмата. Освен това пътните инциденти на тежкотоварни автомобили вредят на имиджа и общественото одобрение на целия бранш.
 По тези причини, е необходим сериозен ангажимент от  страна на предприятията за автомобилни превози за намаляване рисковете и произшествията за шофьорите.

Аспекти за осигуряване на пътна безопасност

Европейският подход за пътна безопасност включва оценка на рисковете и въвеждане на превантивни мерки, осигуряващи предотвратяването на ПТП. Тези принципи трябва да се прилагат при изпълнение на Профилактичен план за пътна безопасност, обхващащ превозното средство и оборудването му, планиране на операциите и персонала, формиране на регистър за всички инциденти. Така може да се анализира риска и да се предприемат най-подходящите мерки.
В частност Профилактичния план за пътна безопасност трябва да съдържа:

 • Избор на служител, отговарящ за пътната безопасност на фирмата;
 • Обучение на персонала;
 • Консултации и вътрешна информационна система за предложения и коментари на служителите;
 • Поддръжка на превозното средство и оборудването му;
 • Спазване на законодателството в областта, вкл. изискванията за време за шофиране и тахографи.

Аспекти на пътна безопасност в бизнеса

Предприятията могат да използуват безопасността в своя бизнес по следния начин:

 • Уведомяване на митническите служители за ангажимента на компанията за пътна безопасност и поощряване на интереса им към нея. Избягване на компромиси, които могат да навредят на пътната безопасност, като напр. промяна на часовете за шофиране и времето за изчакване или претоварване на автомобила.
 • Включване на процедурите по пътна безопасност в други управленски области: сертификати за качество, пазарни промоции, извличане на търговска изгода от това.

Партньорство с местните власти

Транспортните фирми могат да демонстрират своя опит чрез въвеждане на правила за своя персонал и да поощряват подобряването на безопасността на движение.
Работете с местните власти за подобряване или приемане на План за пътна безопасност, който може да включи Устав за локалната пътна безопасност. Поставете начало и посочете всички проблеми и възможни варианти за подобряване на безопасността на движение.
Със своите професионални познания шофьорите могат да дадат полезни препоръки по проблемите в областта и за усъвършенстване на автомобилните системи, пътни знаци, обществена информация и обучение на начинаещите шофьори.

Контролен списък с добри съвети за работодателя:
 

 

Създайте адекватна фирмена транспортна политика и инструктирайте всички шофьори;

Осигурете предпазни колани за всички пътници в превозното средство;

Купувайте автомобили, оборудвани с най-доброто за гарантиране на безопасносттта: предпазни колани, въздушни възглавници, неблокиращи спирачки, устройства за обезопасяване на товара, оборудване за отстраняване на слепите зони;

Осигурете редовна поддръжка на превозното средство;

Осигурете график, позволяващ на шофьорите да спазват ограниченията на скоростта и избягване на шофирането в пиковите часове. Ако са монтирани приспособления за ограничаване на скоростта, проверете ги;

При въвеждането на графика да се вземайте под внимание времето и атмосферните условия;

Определяйте благонадеждни маршрути, за предпочитане магистрали;

Контролирайте часовете за кормуване - да бъдат в рамките на препоръчителните ограничения за безопасност и законовите изисквания;

Товаренето и разтоварването предизвиква умора. Не използвайте шофьорите за тази цел. При необходимост превидете време за почивка.

Работете с шофьори в добро физическо състояние. Проверете тяхната трудова биография;

Проверете дали шофьора е обучен за безопасно кормуване, дали проверява състоянието на превозното средство, дали използва оборудването за безопасносно кормуване и товаро-разтоварни работи. Планирайте редовно обучение за освежаване за знанията;

Поощрявайте контрола върху употребата на алкохол и извършването на други злоупотреби;

Осигурете уместното използване на мобилни телефони;

Приемете всеки локален План за пътна безопасност като част от своята Програма за безопасност и съдействайте за развитието й;

Ако наемате шофьори със собствени превозни средства можете да изисквате спазването на стандарти за поддръжка на автомобила, оборудване за безопасно кормуване и регулярно обучение.

Шофьорите на тежкотоварни превозни средства са специалисти по пътна безопасност

Инцидентите с тежкотоварни превозни средства могат да имат сериозни последствия.
Като професионален шофьор, Вашата безопасност и тази на другите автомобилисти, често зависи от поведението Ви зад волана. Вие и Вашият работодател сте задължени да съдействате за безопасността на движение. В дългосрочен план трябва да бъдат остранени всички източници на сериозни ПТП по европейските пътища. Вие играете важна роля за постигането на тази цел.

Отговорен означава:

Предвиждане на възможни рискови ситуации и адекватна реакция;

Способност за реагиране при рискови ситуации или когато инцидента вече е налице;

Възприемане на неагресивен, предпазлив стил на кормуване и респективно отношение към останалите участници в движението, дори и ако другите са направили грешка;

Тези ангажименти биха помогнали за собствената Ви безопасност, намаляване на стреса и ще докажат Вашият професионализъм.

Внимателно и професионално шофиране

 • Взимайте под внимание безопасността при всяко изпреварване. По възможност, използвайте най-сигурните и малко изморяващи маршрути.
 • Когато не можете да избегнете минаването по тежко натоварени пътища, постарайте се да не минавате през тях в рамките на пиковите часове.
 • Спазвайте минималната дистанция на безопасност с намиращото се пред Вас превозно средство. Нагласете скоростта на движение според вида на пътя, гъстотата на трафика, видимостта и атмосферните условия.
 • На автомагистрала винаги сигнализирайте предварително за всяка промяна на платното. Ако движението не е натоварено и възнамерявате да карате с висока скорост, не пречете на лекотоварните автомобили да Ви изпреварват.
 • На двулентови пътища позволявайте на лекотоварните автомобили да Ви изпреварват, особено ако се е образувала опашка зад Вас.
 • Бъдете нащрек за най-уязвимите участници в движението, преди всичко в населените места: велосипедисти, пешеходци, деца и възрастни.
Контролен списък с добри съвети за шофьора:
 
Следвайте инструкциите за безопасност;
Винаги използвайте предпазни колани и спазвайте ограниченията на скоростта. Намаляйте скоростта при лоши атмосферни условия;
Ако почувствате умора, преустановете шофирането. Правете си регулярни почивки извън автомобила. Не използвайте лекарствени средства за превъзмогване на умората;
Винаги се съобразявайте с локалните условия на движение и следвайте изискванията за време на пътуване;
Пригодете позицията на седене да бъде максимално изправена с възможност за ползване на облегалката на главата. Така ще бъдете защитен в случай на инцидент;
Запознайте се с процедурите по поддръжка на Вашето превозно средство и осигурете добро техническо състояние;
Не управлявайте под въздействие на алкохол или упойващи вещества, които могат да повлияят на шофирането. Следвайте инструкциите на лекарствата и при съмнение се обърнете към лекар;
Бъдете наясно, че пушенето може да причини сънливост при кормуване от образувалия се въглеродния двуокис, измествайки кислорода от кабината и нарасналото количество въглероден окис в кръвта.
Не използвайте опасни отоплителни уреди в кабината;
Използвайте сигурни устройства за слизане от кабината, особено при слаба видимост или когато мускулите на краката Ви са изморени;
Убедете се, че товарът е добре разпределен и обезопасен, т.е. предотвратете риска за падане на товара върху Вас;
Проверете наличността на свободни предмети, които магат да Ви разсеят и да причинят наряняване;
Вторият шофьор също трябва да използва предпазен колан;
Желателно е да се избягва поставянето на висящи украшения с цел по-добра видимост;
Избягвайте паркирането на Вашето превозно средство, така че да пречи на движението и видимостта на останалите шофьори и пешеходци;

 
IRU website TIF website