Обща информация
Съдържание на ТРАНС-ИНФО
Карта на сайта
Ценоразпис на услугите

Ценоразпис при предоставяне на данни от информационната система на АЕБТРИ “ТРАНС-ИНФО” във файл или на хартиен носител

Базова цена на информация от една рубрика от “Товарни превози” и “Комбинирани превози” за една страна: 12 лв. с ДДС
В зависимост от начина на предоставяне на данните тарифата е както следва:

Начин на предоставяне: Цена с ДДС
По електронна поща 12 лв.
По факс 12 лв. + 1 лв. на стр.
На хартиен носител 12 лв. + 1 лв. на стр.

* За допълнителна информация, относно реда за получаване на исканата иформация, ползвайте e-mail адрес trans-info@aebtri.com или телефон (02) 958 10 56.

ЦЕНИ НА АБОНАМЕНТ ЗА СИСТЕМАТА TRANS-INFO И УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП

1. Първоначално включване на абонат и получаване на парола за достъп - еднократна такса 12 лв.

2. Транспортна информация по държави
2.1. Товарни превози - месечна такса 42 лв.
2.2. Комбинирани превози - месечна такса 30 лв.
2.3. Горещи новини - месечна такса 18 лв.
2.4. Двустранни спогодби - месечна такса 18 лв.

3. Общи условия
3.1. При направен дългосрочен абонамент за TRANS-INFO (за един или повече раздели) АЕБТРИ предлага следните отстъпки от цените, дадени по-горе:
- за 3 месеца - 10%
- за 6 месеца - 15%
- за 1 година - 20%
3.2. Ако даден клиент се абонира за повече от един от разделите "Товарни превози" и "Комбинирани превози" той получава безплатен достъп до раздели "Горещи новини" и "Двустранни спогодби".
3.3. Абонаментът и получаването на достъп до системата (предоставяне на парола) се извършва в централния офис на АЕБТРИ в София. Достъп се гарантира до 24 часа след плащането на съответните такси. Продължаването на абонамента се извършва по аналогичен начин.
Ако до 10 календарни дни след изтичането на абонамента, потребителят не е платил за продължаването му, абонаментът се прекратява и му се отнема достъпа до системата TRANS-INFO. За повторно включване, той ще трябва да заплати и първоначалната еднократна такса от 12 лв.
3.4. АЕБТРИ си запазва правото да променя цените за ползване на разделите в системата TRANS-INFO, като уведомява своевременно своите абонати за това. Промяната на цените не се отнася за абонатите, чийто абонамент не е изтекъл. Те ще заплащат по новите цени едва след подновяване на абонамента им.

Забележка: Цените включват ДДС.

ВНИМАНИЕ!

Вие можете да се абонирате и по пощата. За целта трябва да попълните
 АБОНАМЕНТНА КАРТА - попълва се в Acrobat Reader!
и да ни я изпратите по факса (02/958 25 97), заедно с копие от платежното нареждане. В платежното нареждане посочете "Абонамент за ТРАНС-ИНФО".

Банкови сметки на АЕБТРИ:

 • УниКредит Булбанк – София, клон Бели брези
  IBAN BG58UNCR96601086795202
  BIC код: UNCRBGSF
 • УниКредит Булбанк – София, клон Света Неделя
  IBAN BG58UNCR76301000343803
  BIC код: UNCRBGSF

За справки относно цени, начин на плащане, генериране на права за достъп, условия и допълнителна информация:

Рекламни цени в интернет сайта на АЕБТРИ www.aebtri.com

Размер и разположение на рекламата Цена
Рекламен банер 420р/150р на заглавната страница 240 лв.
Рекламен банер 200р/150р на заглавната страница 144 лв.
Рекламен банер 150р/300р на раздел от статичната част на сайта – под менюто 72 лв.
Рекламен банер 420р/150р на раздел от статичната част на сайта – под текста 60 лв.
Рекламен банер 200р/150р на раздел от статичната част на сайта – под текста 30 лв.
Рекламен банер 420р/60р на антетката на ТРАНС-ИНФО 120 лв.
Рекламен банер 200р/60р на антетката на ТРАНС-ИНФО 72 лв.
Рекламен банер 420р/60р на заглавната страница на ТРАНС-ИНФО 96 лв.
Рекламен банер 200р/60р на заглавната страница на ТРАНС-ИНФО 54 лв.
Рекламен банер 420р/60р на раздел от ТРАНС-ИНФО 60 лв.


 

 

 

 

 

 

 * Посочените цени са за абонамент от 1 месец и включват ДДС.

Допълнителни условия:

 • Файловете не трябва да надвишават 50 КВ.
 • Предплатена тримесечна реклама в части от сайта – 5% отстъпка.
 • Предплатена шестмесечна реклама в части от сайта – 10% отстъпка.
 • Предплатена годишна реклама в части от сайта – 20% отстъпка.

 
IRU website TIF website