Обща информация
Съдържание на ТРАНС-ИНФО
Карта на сайта
Ценоразпис на услугите

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРАНС-ИНФО


Товарни превози

Дава достъп на потребителя до подробна информация за условията, начините и изискванията за извършване на международни товарни превози в над 50 държави в Европа и в света, включително пътни такси и допустими маси и размери в различните страни, ограничения, забрани и т.н.

Пътнически превози

Дава достъп на потребителя до подробна информация за условията, начините и изискванията за извършване на пътнически превози в над 40 държави в Европа и в света, включително пътни такси и допустими маси и размери в различните страни, ограничения, забрани и т.н.

Комбинирани превози

Дава достъп на потребителя до подробна информация за условията, начините и изискванията за извършване на комбинирани превози, включително такси, разписания на фериботи и влакове и т.н.

Двустранни спогодби

Дава достъп на потребителя до текстовете на двустранните спогодби, които е сключила България с различни страни, относно условията за извършване на товарни и пътнически превози.

Горещи новини

Дава достъп на потребителя до най-актуалната информация за временни изменения в условията за превози, забрани, блокади на пътища и съоръжения и т.н.

Транспортна борса

В тази рубрика се предоставя информация за търсене и предлагане на товари, автомобили и работни места от български и чуждестранни транспортни и спедиторски фирми. Тя е разделена на следните подрубрики:

Предлага/търси товари 
Предлага/търси автомобили 
Предлага/търси работа

Услуги

Дава достъп на потребителя до информация за различни видове услуги, предлагани на транспортните фирми у нас и в чужбина (застраховки, сервизи, резервни части и т.н.)


Специално за фирмите регистрирани в АЕБТРИ и потребяващи карнети ТИР, системата предлага следните справки:


Информация за потребител

Показва актуалните данни за фирмата в АЕБТРИ - дати на изтичане на банкови гаранции, актуално състояние, забрани, просрочени карнети и т.н.

Митническо приключване

Информация за митническо приключване на карнет ТИР, подадена от официалните власти на приключващата държава.

Карнети по куриер

Форма за online поръчка на карнети и доставка с куриер.

Формуляри/Бланки

Електронни варианти на формуляри и бланки, които се попълват в АЕБТРИ, както и връзки към някои други документи, необходими при извършването на международни превози.

 
IRU website TIF website